ဆရာႀကီးဦးေအာင္သန္းသည္ ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာဘုရားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဗဒင္ေဟာေျပာခဲ့သည့္ ၀ါရင့္ေဗဒင္ဆရာႀကီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိုးလက္ဆန္း နကၡတ္ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ ဇာတာတြက္ခ်က္ေပးျခင္းစသည္တို႕ျဖင့္ ပါသ့္ၿမိဳ႕အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

#astrologer #astrology

Address

Our Address:

2/32 Eastbourne Cres Nollamara

Telephone: