တိသရဏဝိဟာရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ဘာသာရေးပွဲတော်များနှင့် ရံပုံငွေရှာစျေးရောင်းပွဲ ကျင်းပမည့်ရက်များ

Source # https://www.facebook.com/tisaranaperth/

Location: Tisarana Vihara 173 Albert Road, Middle Swan WA 6065
Go on Top