“ကမၻာ့ အၾကီးဆံုး မုန္႔ဟင္းခါး” 5 + 1 မုန္႔ဟင္းခါးစားျပိဳင္ပြဲ
မုန္႔ဟင္းခါး ၆ ပြဲ စလံုးကို ဧရာမဇလံုၾကီးထဲ ထည့္ျပီး
တထိုင္တည္း စားျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမဆံုး စားျပမဲ့ သူရဲ့ Live Streaming ကို
စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ (စေနေန႔) ၁၀ နာရီမွာ လႊင့္မည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ၀င္ေရာက္ျပိဳင္ခ်င္သူမ်ား ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္။
(World Biggest Mohinga) 5+1 Challenge
6 Mohinga ate in one giant bowl
Live Streaming on 2nd September( Saturday) 10 AM

Source# Win Win Facebook page

Location: 1 Tonkin Pl, Girrawheen Perth, Western Australia, WA 6064
Go on Top