မဟာဗောဓိကျောင်းလစဉ်စျေးရောင်းပွဲတွင် မုန့်ဟင်းခါး၊ ဒန်ပေါက်၊ အကြော်စုံ၊ ပဲပြုတ်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ မြန်မာဟင်းများ ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပါ၍ ကြွရောက်ကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။

Location: Mahabodhi Temple 92 Girrawheen Ave, Girrawheen
Go on Top