(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဘံုကထိန္ သကၤန္းအလွဴ ပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ(Date: 15th of October 2017.)
အေနာက္ၾသစေၾတးလၽျပည္နယ္ Perth ၿမိဳ႕ရွိ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗၽား!…
မဟာေဗာဓိဘုန္းႀကီးေကၽာင္း (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဘံုကထိန္ သကၤန္းအလွဴ ပြဲ ကိုေအာက္ေဖၚျပပါ အစီစဥ္အတိုင္း ကၽင္းပျပဳ လုပ္မည္ ျဖစ္ပါ၍ အတူတကြ တရားနာ၊ ေရစက္ခၽ ကုသိုလ္အမွၽ ရယူၾကပါရန္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေန႔ရက္ ။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။
အခၽိန္ ။ နံနက္ (၉)နာရီမွ ေန႔လည္ (၂) နာရီ အထိ။
ေနရာ ။ မဟာေဗာဓိဘုန္းႀကီးေကၽာင္း။ (92 Girrawheen Ave Girrawheen WA 6064.)
ကၽင္းပမည့္အစီအစဥ္။
1. နံနက္ ( ၁၁ )နာရီတြင္ သံဃာေတာ္မၽားအား စုေပါင္းေန႔ဆြမ္းမၽား ကပ္လွဴ ပီး၊ ၾကြေရာက္လာသည့္ ဧည့္ပရိတ္သပ္ အေပါင္းတို႔အား မဟာေဗာဓိေကၽာင္း မိသားစုမၽားမွ ျမန္မာအစားစာမၽား ႏွင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြး ကုသုိလ္ယူ။
2. ေန႔လည္ (၁)နာရီတြင္ သံဃာေတာ္မၽားထံမွ ငါးပါးသီလခံယူျခင္း၊ ပရိတ္တရားနာ၊ ေရစက္ခၽ၊ အမွၽေပးေဝပါမည္။
ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္..
မဟာေဗာဓိဘုန္းႀကီးေကၽာင္း အကၽဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕။
( ကထိန္သကၤန္း၊ ထီး၊ ဖိနပ္လွဴ လိုေသာ ေစတနာရွင္မၽား အကၽဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ထံ ရယူလွဴ ဒန္းႏိူင္ပါသည္။ )

Location: 92 Girrawheen Ave Girrawheen WA 6064
Go on Top