အရွင္စေႏၵာဘာသ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆရာေတာ္) မိုးကုတ္၀ိပႆနာ တရားပြဲက်င္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼိႏၵာရာမေက်ာင္း ၾသစေတးလွ် သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံဇိနာတိ လို႔ ေဟာေဖၚညြန္ၾကားသည့္အတိုင္း အလွဴ တကာတြင္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ တရားအလွဴကို ေပးလွဴလိုသည္ျဖစ္၍ တရားေတာ္နာၾကြၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေန႔ရက္
6 Oct 2017 Friday
7 Oct 2017 Saturday
8 Oct 2017 Sunday
အခ်ိန္။။ ညေန ၇ နာရီမွ ၉ နာရီထိ
ေနရာ။ ။ No. 50 BUTTERWORTH AVE, KOONDOOLA WA 6064
Ref# Theravada Myanmar Buddhist Society Inc. Facebook

Location: 50 BUTTERWORTH AVE, KOONDOOLA WA 6064
Go on Top