June 20, 2021 @ Grand Promenade Reserve (Fortnightly Sundays 1pm – 5pm)
အော်ဒါများကိုလည်း ကြိုတင် မှာယူနိုင်ပါပြီး။
ဘောလုံးပွဲလေးကြည့်ရင်း မြန်မာ့အစားအစာများကို သုံးဆောင်နိုင်ကြဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
မှတ်ချက်
အစားအသောက် အိမ်ပို့ဆောင်ခြင်း မရှိပါ။Source: Zawro.Kz

Location: Grand Promenade Reserve
Go on Top