သိဒ္ဓိဝင်ဆိုင်များမှ ကျင်းပမည့် Promotion Ceremony တွင် ချစ်ကောင်း၊ ခင်ဆုဆုနိုင်၊ နီလန်းတို့မှ သီဆိုဖျော်ဖြေမှုများနှင့် ဧည့်ခံမည်ဖြစ်ပြီး သိဒ္ဓိဝင်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်မှ ရွှေ ၁ကျပ်သား ၁ ဆု နှင့် ရွှေငါးမူးသား ၂ ဆုတို့ကိုလည်း ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Location: Vasto Club, Vasto Place, Balcatta WA 6021
Go on Top