Skill Migration မ်ားကိုတင္းက်ပ္ရန္ Occupation List အသစ္ထြက္ရွိ

457 ဗီဇာဖ်က္သိမ္းၿပီး ဗီဇာအသစ္ ၂ မ်ိဳးျဖင့္အစားထိုးၿပီးေနာက္ 457 ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားပါမက General Skill Migration မ်ားကိုပါတင္းက်ပ္ရန္အတြက္လည္း Occupation List အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ Skilled Occupation List သည္ Australia မွာလိုအပ္ေနသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ Skilled Visa မ်ားကိုထုတ္ေပးသည့္အေရးပါေသာ List ျဖစ္သည္။ ယခင္ 457 ဗီဇာမ်ားအတြက္ယခင္က Consolidated Sponsored Occupation List (CSOL) အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၆၅၁ မ်ိဳးရွိခဲ့ရာမွမွ ယခု ၄၃၅မ်ိဳးသို႕ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ အမည္ကိုလည္း Short-term Skilled Occupations List (STSOL) သို႕ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ အေသးစိတ္ကို Combined list of eligible skilled occupations တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ […]

Australian Citizenship ရရွိရန္ ပိုက်ပ္ေတာ့မည္

Australian Citizenship ျဖစ္ဖို႕ အရင္ကထက္ပိုမိုခက္ခဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 457 ဖ်က္သိမ္းမႈ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ၾသစေတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ Citizenship Requirement အသစ္မ်ားကိုမၾကာမီထုတ္ျပန္ရန္ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ English ဘာသာစကား ေရး-ဖတ္-ေျပာ-နားလည္ႏိုင္စြမ္း စစ္ေဆးမည္၊ Australian Values ၾသစေတးလ်အေၾကာင္းသိရွိမႈ စာေမးပြဲ ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္အတြက္ ယခင္ကထက္ႏွစ္ပိုမ်ားမ်ားေစာင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ရွိမရွိ၊ ကေလးမ်ားကိုေက်ာင္းအပ္ထားမႈရွိမရွိ၊ Community Organisation မ်ားထဲတြင္၀င္ေရာက္ထားမႈရွိမရွိ စသည့္ Australian Society ထဲသို႕ မည္မွ်ထဲထဲ၀င္၀င္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့သည္လဲဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသျပရဖြယ္ရွိမည္။၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Turnbull မွ ယခု Citizenship အေျပာင္းအလဲကို ယခု ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟုေျပာၾကားသည္။ Ref#1 https://au.news.yahoo.com/a/35089759/citizenship-tests-to-become-tougher-under-pms-immigration-and-visa-crackdown Ref#2 http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/speak-english-respect-our-values-malcolm-turnbulls-next-citizenship-crackdown-20170419-gvnq0y.html

457 visa ဖ်က္သိမ္း

ယေန႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၈ရက္ေန႕ ၾသစေတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Malcolm Turnbull မွ ၾသစေတးလ်အစိုးရမွ 457 ဗီဇာကို ယေန႕မွစ၍ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခား “temporary visa” အသစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ အစားထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္ကိုျမွင့္တင္မည္္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Work History ႏွင့္ Police Check ကို ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ Skills Shortages ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ 457 ဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ဆက္လက္ေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Australian မ်ားကို ဦးစားေပးခန္႕အပ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 457 ဗီဇာသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အေလွ်ာက္ Skilled Foreign Worker မ်ားကို ေခၚယူရန္ အေရးပါသည့္ ဗီဇာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ယခု […]

တိသရဏဝိဟာရ ေက်ာင္းေနရာသစ္

တိသရဏဝိဟာရေက်ာင္းကို 173 Albert Road, Middle Swan 6056 သို႔ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ပါၿပီ။ ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးမွာ ေက်ာင္းေနရာသစ္တြင္ စတင္သီတင္းသုံးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 17-April-2017 Sunday တြင္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို အၿပီးေျပာင္းရႊ႕မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္က်န္စြန္႔ျပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 23-April-2017 ေန႔တြင္ လက္ရွိ Forrestfield ေနရာမွ ေနာက္ဆုံးထား၍ ရွင္းလင္းေပးရပါမည္။ Tisarana Vihara Monastery is moved to 173 Albert road, Middle Swan 6056. Our 2 residence monks have started residing at the new location. Everything will be moved out by 17-April-2017 Sunday. The […]

Dhammasara Buddhist Nun Monastery

Dhammasara Buddhist Nun Monastery ကို Buddhist Society of Western Australia မွ ၁၉၉၈ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေတာရေက်ာင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း နည္းလမ္းတက်ရဟန္းျပဳႏိုင္ရန္၊ ဘိကၡဴနီျပဳျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာဘ၀ ဓမၼအႏွစ္သာရ (Dhammasara) ကို သိရွိနားလည္လာေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာ ေတာရေက်ာင္းမ်ား၏ အစဥ္အလာအတိုင္း Dhammasara မွ သံဃာမ်ားသည္ သဘာ၀ေတာေတာင္ထဲတြင္ တရားဘာ၀နာမ်ားက်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကပါသည္။ ေတာရေက်ာင္းသည္ Perth ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဖက္ ၁နာရီေလာက္ကားေမာင္းရေသာ Darling Range အရပ္တြင္ ေျမဧက ၅၈၃ အက်ယ္ရွိသည့္ ေက်ာက္ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္ စမ္းေခ်ာင္းငယ္ေလးမ်ားအသြယ္သြယ္ ႏွင့္တင့္တယ္စြာတည္ရွိသည္။ Jarrah ႏွင့္ Wadoo စသည့္ သစ္ပင္၀ါးပင္မ်ား၊ ၿခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား၊ သဘာ၀အတိုင္း ထူထပ္စြာေပါက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ […]

Ajahn Brahm ၏ VIP ျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္?

ဘုန္းႀကီး Serpentine ေက်ာင္းေရာက္ၿပီး ေစာေစာပိုင္း ႏွစ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး Major Structure အေနနဲ႕က အိမ္သာေျခာက္လံုး၊ ေရခ်ိဳးခန္းေျခာက္လံုးတြဲ block ပါ။ ဒီေတာ့ ဘုန္းႀကီးအေနနဲ႕ Plumbing ပါေလ့လာရတာေပါ့။ သင္ယူပံုကေတာ့ Plumbing ဆိုင္ကိုသြား၊ Plan ေတြကိုယူသြား၊ Counter ေပၚမွာခ်ခင္းျပၿပီး “Help” လို႕ေျပာရတာေပါ့။ Order ကအေတာ္အတန္မ်ားေတာ့ Counter မွာထိုင္တဲ့ Fred ဆိုတဲ့လူက ဘုန္းႀကီးကို အခ်ိန္ပိုေပးၿပီး ဘယ္လို Part ေတြလုိမယ္၊ ဘာေၾကာင့္လိုတယ္၊ ဘယ္လိုတပ္ဆင္ရတယ္ စသည္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ တျဖည္းျဖည္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ Common Sense နဲ႕လုပ္လိုက္၊ Fred ဆီကအႀကံနဲ႕ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ Waste […]

တိသရဏ ေက်ာင္းသစ္ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္အားဒါနကုသိုလ္

တိသရဏ ဝိဟာရ ေက်ာင္းေနရာသစ္သို႔ လက္ရွိေက်ာင္းမွ ပစၥည္းမ်ားကို (သၾကၤန္ပြဲအတြက္သံုးစြဲရန္လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားမွအပ) ၈/၄/၂၀၁၇ စေနေန႔တြင္ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ရန္အစီအစဥ္ရွိ ပါ၍ ေရြ့ေျပာင္းရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သန့္ရွင္းေရးအတြက္ျဖစ္ေစ စြမ္းႏိုင္သမွ် လူအား၊ ဉာဏ္အား -လုပ္အားဒါနျပဳႏိုင္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အငွား Truck 8:00am ေလာက္တြင္ေက်ာင္းသို့ယူလာ၍ စတင္ေရႊ႕ေျပာင္း မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၉/၄/၂၀၁၇ တနဂၤေႏြေန႔တြင္လည္းလိုအပ္သည္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လုပ္အားဒါနလိုအပ္ပါသည္။ ၁၄/၄/၂၀၁၇ ေသာၾကာေန႔တြင္သၾကၤန္ပြဲအတြက္ Stage စင္ျပဳလုပ္ပါမည္။ ၁၇/၄/၂၀၁၇ တနလၤာေန႔တြင္လက္က်န္ပစၥည္းအားလံုးကို ေက်ာင္းေနရာသစ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အစီအစဥ္ရွိပါသည္။ ၁၆/၄/၂၀၁၇ သၾကၤန္ပြဲေတာ္သို့ လက္ရွိေက်ာင္းေနရာတြင္ လာေရာက္ဆင္ႏြဲသည့္အခါတြင္လည္း လုပ္အားျဖင့္ကူညီရန္ အဆင္မေျပသည့္တိုင္ေအာင္ သန့္ရွင္းသပ္ရပ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကားမ်ားကိုစည္းကမ္းတက်ရပ္ျခင္း၊ ကားလမ္းပိတ္ဆို့မရပ္နား ျခငး္ တို့ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဝယာဝစၥၥအသင္းကို ကူညီၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ တိသရဏအက်ိုးေဆာင္အဖြဲ့ Source: Tisarana Perth WA Australia FB Page

Burmese Lessons

ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ ျမန္မာစာသင္ခ်င္လို႕ျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ႀကီးျပင္းတဲ့ သားသား မီးမီးေလးေတြ ျမန္မာစာသင္ခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အသံုး၀င္ႏိုင္မယ့္ Myanmar Lesson Learning Aid Video ေလးေတြကို Youtube မွာေတြ႕လို႕ Share လိုက္ပါတယ္။ https://www.youtube.com/channel/UCIcJ30TxaAN2syDi4b1btoA/videos https://www.facebook.com/burmeselesson/ http://www.burmeselesson.com/

Uber ေမာင္းရင္ ဘာေတြလိုလဲ? (Tax Related)

ေမး။ ။ ကၽြန္ေတာ္မွာကားရွိတယ္၊ အားလပ္ခ်ိန္မွာ Uber ေမာင္းၿပီးအပို၀င္ေငြရွာမလို႕ပါ။ ဒါေပမယ့္ ၾကားတာက Uber ေမာင္းဖို႕ ABN ရွိရမယ္ GST Registration လုပ္ရမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ABN ကေတာ့ registration လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ GST တကယ္လုပ္ရမွာလား၊ ဘာေတြအရႈပ္အရွင္းရွိမလဲ? ေျဖ။ ။ Uber driver ေတြအားလံုး GST registration လုပ္ရပါမယ္။ ပံုမွန္အတိုင္းဆိုရင္ GST registration က တႏွစ္၀င္ေငြ $75,000 ေက်ာ္မွလုပ္ရေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ Uber driver ေတြကေတာ့ တႏွစ္လံုးေမာင္းလို႕ ၁ ေဒၚလာပဲ ၀င္ေငြရွိတယ္ဆိုရင္ေတာင္ GST register လုပ္ထားရပါမယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ATO အရ Uber က Taxi Service […]